Výše půjčky (10.000,- až 200.000,- Kč)
Osobní údaje Kontaktní údaje
Jméno


Příjmení


Rodné číslo


Číslo OP


Platnost OP
Telefon


E-mail
Trvalé bydliště Korespondenční adresa
Ulice


Číslo popisné


Obec


PSČ
Ulice


Číslo popisné


Obec


PSČ
Informace o bydlení Doplňující informace
Typ bydlení


Pobyt na adrese od
Zdroj příjmu


Čistý měsíční příjem


Exekuce
 Ano Ne

Účet u banky
 Ano Ne

Číslo účtu


Rodinný stav


Počet dětí
 
Potvrzuji pravdivost a úplnost osobních údajů. Jsem si vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů v této žádosti se mohou dopustit přestupku nebo trestného činu úvěrového podvodu. Jsem plně svéprávný k platnému a účinnému uzavření Smlouvy o úvěru, není-li třeba souhlas jakékoliv další osoby jako např. manžela / manželky nebo soudu. Beru také na vědomí, že osobní údaje jsou předány třetím stranám za účelem posouzení žádosti. Poskytovatelé úvěrů jsou pod dohledem ČNB dle Zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb..
 AnoVšeobecné obchodní podmínky
VOP